Tentoonstelling 125 jaar Sint Victorkerk

Geplaatst op: 22 januari 2017

U bent van harte uitgenodigd om de tentoonstelling 125 jaar Sint Victorkerk te komen bekijken in ’t Tuinhuis. De tentoonstelling is geopend op zondag 5 februari van half twaalf tot vijf uur en op de zondagmiddagen 12, 19 en 26 februari en 5 maart van één tot vijf uur.
Op 5 februari wordt de tentoonstelling geopend na de viering van tien uur in de kerk.
We lopen in processie via de Burgemeester de Boerlaan naar ’t Tuinhuis.
In de processie zijn uiteraard al veel attributen, voorwerpen en kledingstukken te zien uit de rijke geschiedenis van onze kerk.

Twee koren treden op in de Sint Victorkerk

Geplaatst op: 22 januari 2017

Twee koren treden op in de Sint Victorkerk
Op zondagmiddag 5 februari is er in de Sint Victorkerk om drie uur een optreden van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor.
Dit koor zingt liederen uit de traditie van de Russische en Grieks-Orthodoxe kerk.
Op zaterdagavond 11 februari om acht uur kunt u in de Sint Victorkerk een concert van het koor Kogge Klassiek beluisteren.
Dit koor zal de Petite Messe Solennelle van Rossini ten gehore brengen.
Toegangskaarten zijn voorafgaand aan deze concerten te koop in de kerk.

Digitale Nieuwsbrief regio De Waterkant

Geplaatst op: 22 januari 2017

De negen parochies die de regio De Waterkant vormen, brengen samen iedere week een Digitale Nieuwsbrief uit.
Dat zijn de parochies Obdam, Hensbroek, Spierdijk, Zuidermeer, De Goorn, Spanbroek, Hoogwoud en De Weere.
In deze Nieuwsbrief kunt u lezen in welke kerken er het komend weekend vieringen zijn en wie daarin voorgaan.
Mensen die graag naar een Eucharistieviering gaan, kunnen in één oogopslag zien waar ze dat weekend terechtkunnen, mensen die met hun kinderen of kleinkinderen naar een gezinsviering willen, zien meteen of er dat weekend in de regio een mogelijkheid is.
Mensen die graag een bepaalde priester of pastoraal werk(st)er willen volgen, weten via de Nieuwsbrief ook waar ze moeten zijn.
Zo kunnen mijn ’fans’ via de Nieuwsbrief erachter komen dat ik op zondagochtend 29 januari voorga in de kerk van Hoogwoud en op zaterdagavond 4 februari in de kerk van Spanbroek. Ook speciale activiteiten die door de parochies worden georganiseerd, worden in de Nieuwsbrief vermeld. Neem voor een abonnement contact op met Jeanette Oomes:
jeanette.oomes@telfort.nl.

Nog enkele plaatsen vrij

Geplaatst op: 22 januari 2017

De Lourdesreis die wij vanuit onze parochie gaan maken van 9 t/m. 14 mei 2017 is bijna volgeboekt. Denkt u erover om met ons mee te gaan naar deze indrukwekkende bedevaartplaats aan de voet van de Pyreneeën, of vindt u dat dat iets is voor iemand uit uw familie of vriendenkring, neem dan vrijblijvend contact op met mij of met Bianca Boon, Mary Leek of Wim Bruin. Wij kunnen u informeren over de reis en uit eigen ervaring kunnen we u vertellen hoe bijzonder het is om enkele dagen in Lourdes te verblijven.
Aarzel niet te lang, want we hebben een beperkt aantal kamers gereserveerd.
Voor meer informatie:
Wim Bruin Tulpenstraat 13, 1713 TD Obdam, 0226-451801, wimbruin49@gmail.com
Bianca Boon–Bankras, De Melcksloot 1, 1713 BE Obdam, 0226-751512, boon306@kpnmail.nl
Mary Leek, Poststraat 64, 1713 JD Obdam, 0226-720269/, maryleek@quicknet.nl
Pastor Bert Glorie, Dorpsstraat 149, 1713HE Obdam, 0226-451203 pastorbert@sintvictorparochie.nl

Inkomsten en uitgaven

Geplaatst op: 22 januari 2017

U hebt waarschijnlijk de envelop voor de actie Kerkbalans al ontvangen. Misschien is deze ook alweer bij u opgehaald.
Maar hoe dan ook: vergeet deze actie niet. Inkomsten uit collectes worden minder, daarom wordt de actie Kerkbalans voor ons steeds belangrijker.
Draagt u de St. Victorkerk een warm hart toe en wilt u dat we vieringen en andere activiteiten kunnen blijven organiseren, wees dan zo goed deze actie te ondersteunen.
U kunt uw envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Maar als u liever een bedrag op onze bankrekening wilt storten, dan kan dat uiteraard ook. Het nummer is: NL38INGB0000160162.

Kerkbalans 2017, een verjaardagscadeau voor een 125-jarige!

Geplaatst op: 08 januari 2017

Op 16 juli 2017 herdenken we het feit dat de Sint Victorkerk in juli 1892 werd gewijd en in gebruik genomen. Dan vieren we dus de 125e verjaardag van de kerk.
Al 125 jaar bepaalt de Sint Victorkerk het aanzicht van het dorp en wordt zij gebruikt voor de katholieke eredienst.
Nog steeds worden er kinderen gedoopt. Nog steeds worden er overledenen uitgedragen, nog steeds zijn er bruidsparen die ervoor kiezen in onze kerk te trouwen, nog steeds zijn er missen en andere vieringen en allerlei activiteiten, dit jaar vooral ook in het kader van het jubileum.
Gelukkig is er een grote groep vrijwilligers die de verantwoordelijkheid voor al deze activiteiten op zich neemt. Daar ben ik erg dankbaar voor.
Maar de meeste activiteiten kosten geld, alleen al doordat het gebouw duur is in het gebruik.
Met andere woorden: deze 125-jarige krijgt steeds minder vlees op de botten. De parochie teert langzaam in.
We kunnen er samen voor zorgen dat dit proces een halt wordt toegeroepen door deze 125-jarige een passend verjaardagscadeau te gunnen.
Daarom wil ik u, mede namens de Parochieraad, vragen dit jaar een gulle bijdrage te geven aan de actie Kerkbalans. Onze Sint Victorkerk is het waard!

Een mooi jaar

Geplaatst op: 08 januari 2017

En nu heeft het kerkelijke leven zijn gewone loop hernomen, met avonden voor de ouders van Eerste Communicanten en Vormelingen, met vergaderingen over de tentoonstelling die we in februari organiseren samen met stichting Oud Obdam, over de Lourdesreis in mei en over allerlei andere activiteiten en uiteraard staat ook de actie Kerkbalans weer op stapel. Binnenkort ontvangen alle parochianen weer de bekende envelop.
Laten we proberen van 2017 een mooi jaar te maken, een jaar waarin we trots kunnen zijn op onze 125-jarige Sint Victorkerk en op alles wat we als dorps- en geloofsgemeenschap tot stand weten te brengen.

Terugblik op de Kersttijd

Geplaatst op: 08 januari 2017

Ook hartelijk dank aan de koorzangers en –zangeressen, de dirigenten en musici, de kosters, de kerkwerksters en de bloemschiksters, de misdienaars en de leden van de Parochieraad en alle anderen die eraan hebben meegewerkt dat het Kerstfeest in onze kerk weer groots gevierd kon worden.
De Kersttijd begon dit jaar al op zondag 18 december. Op die middag werd door de Victorzangertjes en enkele gastspelers de musical ‘Het lege boek’ opgevoerd.
De liedjes van deze musical zingen nu nog rond in mijn hoofd.
En ik was niet de enige die ervan heeft genoten. Het ging verrassend goed. We mogen trots zijn op de spelers en op de mensen die het met hen hebben ingestudeerd.
We hebben op Kerstavond drie mooie vieringen gehad, vervolgens op Eerste Kerstdag een mis met pastor Nico Knol en een gezellige Kerst voor de kleintjes.
Later een goed bezochte Oudejaarsviering en als toetje op zaterdagavond 7 januari een viering rond de Drie Koningen.
Dat er nog zoveel medewerking en belangstelling bestaat voor deze vieringen, dat is niet meer vanzelfsprekend. Daarom ben ik blij dat we dit in de Sint Victorkerk nog steeds kunnen realiseren.
Ik wil ook de mensen bedanken die mij een Kerstkaart of een e-mailtje hebben gestuurd met goede wensen. Het doet me goed zoveel blijken van waardering te mogen ontvangen.
Bij deze terugblik kan ik de mensen niet onvermeld laten die ons in deze tijd ontvallen zijn en van wie we in de Sint Victorkerk afscheid genomen hebben.
Dat zijn Ente Reus, Libo Broersen en Lidy Goudswaardt. Hun nabestaanden wil ik vanaf deze plaats nogmaals sterkte wensen om het verlies te kunnen dragen. De tijd van Kerst en Oud en Nieuw is een mooie tijd om terug te denken aan dierbare overledenen, juist omdat je tot rust kan komen en vaak ook als familie de tijd hebt om bij elkaar te kunnen zijn. Maar het leven gaat door en nieuwe mensen vragen om aandacht.

De Kerstbomen

Geplaatst op: 08 januari 2017

Intussen loopt de Kersttijd ten einde. U zult thuis de meeste kerstversiering al wel hebben weggehaald. Dat doen we in de kerk natuurlijk ook, maar als u dit leest zullen de twee kerstbomen op het Kerkplein er nog wel staan.
En waarom ook niet! Het was een heel werk om ze neer te zetten, laten we er dan ook maar zo lang mogelijk van genieten! Mannen, hartelijk dank voor het initiatief om dit jaar en ook volgend jaar weer twee van zulke blikvangers te plaatsen. Eigenlijk is het in Obdam geen Kerstmis als die bomen er niet staan.

Vrijwilliger van het jaar

Geplaatst op: 08 januari 2017

Het jaar is goed begonnen. Op dinsdag 3 januari werd onze ’tuinkabouter’ Jan Oudejans verkozen tot vrijwilliger van het jaar in de gemeente Koggenland.
Jan was door de Parochieraad genomineerd voor deze prijs. Dat wist hij, maar dat hij deze ook daadwerkelijk kreeg, kwam voor hem als een grote verrassing.
Jan ontving een mooie bos bloemen en een beeldje en uiteraard lovende woorden van burgemeester Rob Posthumus en wethouder Win Bijman.
Ik heb Jan leren kennen als een rustige, geduldige vrijwilliger op wie je altijd kunt rekenen. Hij helpt al jarenlang in de kerktuin, maar ook in De Horstenburgh is hij actief, onder meer bij het koersballen en bij de wekelijkse kerkdienst op vrijdagavond.
Gerda Nanne, die onder meer veel vrijwilligerswerk doet voor de Marcusparochie in Hensbroek, was ook voor de prijs genomineerd. Ook haar nominatie werd door de Parochieraad ondersteund, maar er kon uiteraard maar één winnaar zijn. Jan, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo