In het donker gezien

Geplaatst op: 18 september 2016

Op zondag 30 oktober gaan vijfendertig jongeren uit Obdam en omstreken naar Velsen-Noord, naar een oud gebouwtje dat ooit in gebruik was als kerk en daarna als buurthuis, maar dat sinds twintig jaar een bijzondere bestemming heeft gekregen.
Een groot deel van het gebouw is helemaal donker gemaakt. Blinde gidsen leiden er bezoekers rond die daar kunnen ontdekken wat ze met hun andere zintuigen nog kunnen doen als het zicht hen ontnomen wordt.
Ik ben één van de gidsen. We leiden de jongeren door een park, door een winkeltje en over een straat naar een bardiscotheek.
De jongeren hebben zich voor deze avontuurlijke ontdekkingstocht opgegeven via Provider de Waterkant, een programma georganiseerd vanuit de kerken in onze regio. Liefhebbers kunnen zich nog inschrijven.
Dat gaat dan om jongeren tussen 11 en 16 jaar. Maar bent u al wat ouder en zou u dat ook wel willen meemaken, dan kan dat. Op zondag 29 januari ga ik opnieuw het donker in. Samen met mijn zus Ineke zal ik twaalf mensen rondleiden en u kunt dan één van die twaalf zijn. Kaartjes worden bij opbod verkocht op vrijdag 7 oktober, op de kerkenveiling in De Brink, waarover u elders in dit blad meer leest.
Op de veiling bieden we als parochie natuurlijk meer koopjes aan, waaronder het unieke “Happen en Trappen”. Dat is ook een avontuurlijke tocht, maar dan per fiets. U rijdt langs een aantal leden van onze Parochieraad waar u iets te eten en te drinken krijgt. De tocht eindigt op de pastorie met uiteraard een nagerecht. En verder worden er weer gezellige avondjes kezen en klaverjassen aangeboden in de pastorie. Er wordt niet naar uw doopbewijs gevraagd!

Vredesweek

Geplaatst op: 18 september 2016

Dit weekend besteden we in twee bijzondere vieringen aandacht aan de Vredesweek: op zaterdag 24 september in onze Sint Victorkerk met het koor Sing@Victor en op zondag 25 september in de Protestantse Kerk in Hensbroek met vocaal ensemble Frank & Zij. “Vrede verbindt” is het thema van deze vieringen. Vrede zorgt ervoor dat mensen niet buitengesloten worden. Dat geldt in de grote wereld, maar ook in onze straten en in onze families. Laten we daarvoor bidden en zelf ook proberen de vrede te handhaven.

Naar Xanten

Geplaatst op: 18 september 2016

Op zondagochtend 9 oktober vertrekken acht wandelaars naar het Duitse Xanten, waar onze patroonheilige ooit begraven zou zijn en waar daarom veel relikwieën van hem worden bewaard. De wandelaars ontvangen om kwart voor tien de Pelgrimszegen en zullen dan om tien uur vertrekken. Voor iedereen die de pelgrims komt uitzwaaien is er een kopje koffie in de pastorie.

Datum Lourdesreis 2017 bekend

Geplaatst op: 18 september 2016

Van 9 t/m 14 mei 2017 vindt er weer een Lourdesreis plaats vanuit onze parochie. Voor mij zal het de eerste keer zijn, dat ik als pastor naar Lourdes ga. Ik verheug me er nu al op. Ik hoop met een flink aantal parochianen dit unieke Mariaoord aan de voet van de Pyreneeën te kunnen bezoeken. Als Lourdeswerkgroep zullen we er alles aan doen om er een onvergetelijke reis van te maken. Er zijn nog plaatsen vrij!

Vijftien jaar Lourdeswerkgroep

Geplaatst op: 18 september 2016

Onze Lourdeswerkgroep bestaat dit jaar vijftien jaar en dat wordt gevierd op zaterdagavond 22 oktober met een bijzondere Mariaviering in onze Sint Victorkerk met daarna een kopje koffie. Iedereen is hierbij van harte welkom. Er is een nazit in de pastorie voor alle mensen die als pelgrim of als vrijwilliger in de afgelopen vijftien jaar hebben deelgenomen aan een Lourdesbedevaart van onze werkgroep.

Over wandelen gesproken

Geplaatst op: 18 september 2016

Op zondag 28 augustus heb ik met mijn wandelmaatjes Carla Spaansen en ArieJan Kuin Santiago de Compostella bereikt. In twaalf dagen hebben we de laatste 200 km afgelegd van de Camino Frances, de beroemde pelgrimsroute. Eindelijk, na zoveel jaren, heb ik dit doel bereikt. Het was voor mij een indrukwekkende gebeurtenis om aan te komen op het plein voor de kathedraal. Ook deze laatste etappe was weer een reis met bijzondere ontmoetingen en belevenissen. Ik kijk er met voldoening op terug.

Bedevaartsreis naar Lourdes

Geplaatst op: 05 september 2016

In 2010 heb ik Lourdes leren kennen en nooit verwacht dat het mij iets zou doen. Ik, nuchtere WestFriese jongedame. Maar wat heeft het mij geraakt. De manier waarop mensen met elkaar omgaan daar in Lourdes, het “gevoel” van samen zijn en beleven, ziek of gezond, jong of oud. Even de tijd om echt contact te hebben met die ander, ieder met een eigen verhaal. Liefde wordt hier zichtbaar. Een medepelgrim vorig jaar vertelde mij “het is eigenlijk een vakantie voor de ziel ”. Vanuit mijn eigen ervaringen, in de afgelopen vier keer dat ik mee geweest ben, kan ik iedereen zeggen:
Lourdes 2017 gewoon doen!!!! Nu is het zo dat de reis van volgend jaar mei nog niet vol is, er zijn nog voldoende plekken over. De exacte data van de reis zijn helaas nog niet bekend, zodra wij dit weten zullen wij u zeker informeren. Wij willen u graag de gelegenheid geven om Lourdes op uw eigen manier of samen met anderen te ontdekken, en te ervaren wat velen voor u hebben ervaren.Wilt u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie of wilt u zich opgeven dan kan dit bij:Mary Leek 026-720269 Wim Bruin 0226-451801,Bianca Boon 026-751512 maryleek@quicknet.nl,wimbruin49@gmail.com,boon306@kpnmail.nl
John Koning 0226-453063 Bert Glorie 0226-451203 n.koning@kpnmail.nl pastorbert@sintvictorparochie.nl
Namens de Lourdeswerkgroep Bianca Boon

Kapellentocht 2016

Geplaatst op: 23 augustus 2016

Zondag 2 oktober a.s. gaan we voor de 10e keer te voet van de Mariakapel uit Obdam naar de kapel OLV. Ter Nood in Heiloo. De afstand is 25 km. Het thema voor deze dag is “10 jaar lopen in verbondenheid”.
We beginnen weer om 7.00 uur met de kaartverkoop ( € 8,00 graag gepast betalen ) en vertrekken om 7.30 uur na de wegzending door pastor Bert Glorie die ook deze keer weer gaat meelopen.
We houden weer onze gezamenlijke stop na ongeveer 12 km. in de Alkmaarse Poort met koffie / thee en cake en zullen om 13.00 uur in Heiloo zijn. In tegenstelling met andere jaren is de evt. consumptie in het Oesdom voor eigen rekening. Ook wij hebben te maken met stijgende kosten en willen het inschrijfgeld niet verhogen.
De Eucharistieviering is om 13.30 uur in de grote kapel door pastoor Nico Knol en pastor Bert Glorie met medewerking van het parochiekoor en het fanfare. Zij zullen gezamenlijk de mooie mis van Schubert ten gehore brengen.
Voor de 8 pelgrims die een week later te voet naar Xanten gaan, is dit de laatste training.
De ervaring leert dat er naast wandelaars ook veel mensen per auto naar de viering komen die dan de wandelaars weer mee terug naar Obdam nemen.
Op de website van de Sint Victor Parochie kunt u veel foto’s vinden die de afgelopen jaren door Remon Feld zijn gemaakt. Ook kunt u in het jubileumboek het ontstaan en begin van de Kapellentocht terug lezen.
Wij hopen u weer op deze inmiddels bijzonder dag te ontmoeten, en mochten er vragen zijn bel dan even 0226 452427 of mail naar tuinfluiter@quicknet.nl. Succes met de voorbereiding en groeten van Hans van ’t Hoff en Robert de Boer.

Waar blijven de meisjes?

Geplaatst op: 20 augustus 2016

Ik stel me voor dat je als jongen in het café staat of over de kermis rondloopt en denkt: Waar blijven de meisjes? Niet dat je een afspraakje hebt, maar er zijn een paar groepjes vriendinnen waarvan je vrijwel zeker weet dat ze vanavond zullen komen. En als die meisjes aan het eind van de avond niet gekomen zijn, ben je teleurgesteld.
Zo verging het mij, niet op de kermis, maar in de kerk. Begin juli was ik naar De Caegh geweest om misdienaars te werven. In drie van de vier klassen waar ik kwam, waren groepjes meisjes die enthousiast hun vinger opstaken toen ik vroeg wie er misdienaar wilde worden.
“Kom zaterdagavond maar eens kijken hoe het gaat”, zei ik. Maar helaas, de meisjes bleven weg en lieten ook daarna niets van zich horen.
Gelukkig is De Caegh zo’n grote school, dat ik het in september nog in een paar andere klassen kan proberen.
En ik kan natuurlijk ook naar de Kelderswerf gaan. Komt tijd, komt raad! In Spierdijk heb ik het meegemaakt dat de misdienaars twee jongetjes waren, waarvan de een uit Irak kwam en de ander uit Armenië. Misschien zal het hier ook die kant op gaan. Een misdienaar uit Bagdad, van mij mag dat! Maar ik blijf toch nog stiekem hopen op de enthousiaste groepjes vriendinnen die het in juli nog helemaal zagen zitten om misdienaar te worden.

De roep van de Sint Victorkerk

Geplaatst op: 20 augustus 2016

Met de trein ging ik tussen 2007 en 2010 vanuit Heiloo vier dagen per week naar mijn werk op het dekenaat in Hoorn. Elke keer stopte de trein precies op het hele of op het halve uur op station Obdam. In de minuut dat de trein daar stilstond hoorde ik de klok van de Sint Victorkerk slaan en vervolgens reed de trein weer verder.
Zo liet de Sint Victorkerk mij bij elke tussenstop in Obdam even weten dat hij er nog was. Hij liet zich natuurlijk niet zomaar horen. Het was de bedoeling dat ik zou uitstappen en naar hem toe zou gaan. Alsof hij zeggen wou: Hier moet je wezen!
Maar dat begreep ik toen nog niet. Ik bleef stoïcijns zitten. Maar nu ga ik, zodra de trein Obdam nadert, op zoek naar de uitgang. Als ik uitgestapt ben, geeft de klok zijn welkomstgroet en ik weet waar ik naar toe moet.
Wat is het mooiste spoorwegtracé van Nederland? Over die vraag kon van 1 tot 11 augustus via Internet gestemd worden. De NS had hiervoor verkiezingen uitgeschreven en alvast zes tracés genomineerd voor de hoofdprijs, waaronder het traject Haarlem-Hoorn.
De meeste stemmen werden echter uitgebracht op het tracé Lelystad-Almere, waarschijnlijk omdat er heel veel te zien is in het natuurgebied de Oostvaardersplassen, waar dat tracé doorheen voert. Vaak schijn je vanuit de trein paarden en koeien te kunnen zien die daar in ’t wild rondlopen.
Dat zal wel zo zijn, maar wat mij betreft moet het mooiste tracé een traject zijn waar onderweg niet alleen veel te zien valt. Er mag ook wel wat te horen zijn. En dan komt er maar één tracé voor de hoofdprijs in aanmerking, het tracé Haarlem-Hoorn, vanwege de nimmer aflatende roep van de Sint Victorkerk.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo