Stille Omgang

Geplaatst op: 20 maart 2017

Afgelopen zaterdag heb ik met zo’n vijfenzeventig andere mensen, waaronder een stuk of tien Obdammers, meegedaan aan een wandeling vanuit Heerhugowaard Noord naar Amsterdam om daarna mee te lopen in de Stille Omgang. Alle Obdammers hebben de tocht uitgelopen van begin tot eind, allemaal… behalve ik. ’s Ochtends rond kwart voor acht stonden Hans van’t Hoff en Bianca Boon al bij mij voor de deur om me op te halen. Toen we aankwamen bij de kerk van De Noord, was het daar lekker druk. Voor velen is deze wandeltocht een jaarlijks weerzien. Zelf vond ik het leuk dat bijna iedereen die vorig jaar lopend naar Xanten is gegaan, ook hier weer meedeed. De organisatoren hadden gevraagd of ik de Pelgrimszegen wilde geven. Dat deed ik ongeveer op dezelfde manier als waarop we in oktober de Xantengangers hebben uitgezwaaid. Maar deze keer mocht ik zelf meelopen.

We vertrokken vanuit de kerk van de Noord met motregen. Het slechte weer hield langer aan dan wij hadden gehoopt, maar een half uur voor onze eerste stop, bij een kaasboerderij in de Schermer, werd het droog. De Kaasboerin ontving ons niet alleen met koffie en een paar smeuïge stukjes kaas, maar ook met een al even smeuïg verhaal over haar leven op de boerderij.
De tweede etappe leidde naar de kerk van Uitgeest. Vervolgens ging het via Krommeniedijk en Krommenie naar Assendelft, naar Jantjes restaurant, waar we een heerlijk maal voorgeschoteld kregen. Ik voelde toen al dat er iets niet goed ging onder mijn voeten en ik dacht: bij de volgende stop moet daarnaar gekeken worden. Die gelegenheid kwam in Westzaan, bij de Doopsgezinde Vermaning waar we koffie kregen en vergast werden op zang van het damesduo Songbird. De twee EHBO-ers die ons in een busje volgden, onderzochten mijn voeten met een mengeling van bezorgdheid en enthousiasme. Bezorgdheid, omdat ze zagen dat ik zo niet verder kon, maar ook enthousiasme, omdat er eindelijk iemand was die ze flink onder handen konden nemen. En zo stapte ik een half uur later samen met de EHBO-ers en nog een uitvaller de bezemwagen in.

Maar het avontuur was nog niet ten einde. Nu mocht ik de wandeltocht een keer beleven vanuit een andere invalshoek. Zouden we de groep, die inmiddels doorgelopen was, kunnen terugvinden? Niet alle paden waarvan de wandelaars gebruik konden maken, waren toegankelijk voor het busje, dus we konden ze niet op de voet volgen. Uiteindelijk besloten wij de lopende pelgrims op te wachten bij de Hempont. Gelukkig bleken er onderweg geen calamiteiten te hebben plaatsgevonden. Vervolgens kregen de EHBO-ers annex buschauffeurs de opdracht bitterballen voor de hele groep te gaan halen bij Snackbar Davy. Na veel moeite lukte het ons dit etablissement in Amsterdam West te vinden en zo konden we de pelgrims vergasten op een heerlijke versnapering. Intussen was het negen uur in de avond. De bezemwagen ging terug naar de Noord en iedereen die niet per se met het busje mee hoefde, werd geacht verder te lopen richting het centrum van Amsterdam. Ik vond dat ik lang genoeg in het busje had gezeten en wilde mee met de groep. Het ging weer.

En zo kwamen we dan tegen kwart over tien, nog net op tijd, aan bij de Krijtbergkerk waar we de mis zouden bijwonen. Daar werd ik opgevangen door enkele mensen van de parochie Heerenveen, die de koorzang verzorgden. Volgens afspraak zou ik na de communie een Ave Maria zingen, dus ik kwam tussen de koorzangers te zitten. Helaas had ik geen tijd gehad om te oefenen met de organist, waardoor ik als zanger niet helemaal uit de verf kwam, maar dat werd gecompenseerd door een geweldige zangeres uit Heerenveen die werkelijk de sterren van de hemel zong.

Na de mis liepen we de Stille Omgang, een ronde van ruim drie kwartier door Amsterdam, waarbij je twee keer de plaats passeert waar in 1345 het beroemde Hostiewonder zou hebben plaatsgevonden. Na een kopje koffie in de Lutherse Kerk kwam de bus voorrijden die ons weer naar de Noord bracht. Hans en Bianca brachten me weer naar huis en zo kwam er een einde aan een lange en bijzondere dag.
Pastor Bert Glorie

Eerste Communie en Vormsel

Geplaatst op: 20 maart 2017

Zaterdag 11 maart hebben we in onze kerk de kinderen welkom geheten die dit jaar hun Eerste Communie gaan doen. Ze kwamen één voor één letterlijk door een deur op het priesterkoor naar voren. Ze noemden hun naam en lieten hun knutselwerkjes zien en voor mij moesten ze er iets over vertellen. De knutselwerkjes waren ook deuren die door de kinderen waren beplakt en versierd. En van de kaft van het boekje voor deze viering was ook een deur gemaakt. Uiteraard heeft de deur te maken met het binnenkomen en meedoen in de kerk. Maar het slaat ook op een uitspraak van Jezus zelf: ‘Ik ben de deur van de schaapskooi. Wie door Mij naar binnen gaat, zal gered worden.’ Dit thema komt terug in de viering van de Eerste Communie, die plaatsvindt op zondag 7 mei om 13.00 uur. Intussen zijn niet alleen de vijftien Eerste Communicantjes zich aan het voorbereiden op hun volgende stap, ook de twaalf vormelingen, allemaal meisjes, zijn daarmee bezig. Zij worden komende zaterdag welkom geheten. Ze worden gevormd op vrijdag 21 april om 19 uur.

Blijven proberen!

Geplaatst op: 20 maart 2017

Op zondag 12 maart zijn er in een geanimeerde viering door pastor Knol vier kinderen gedoopt. Ze wonen niet allemaal in Obdam, maar de ouders hebben een band met onze kerk en met het geloof. Het Doopsel is een sacrament waar de ouders bewust voor kiezen. Ze geven daarmee te kennen dat ze hun kinderen iets mee willen geven van het geloof waarmee ze zijn opgegroeid en dat ze zich op één of andere manier eigen hebben gemaakt. Hoe ze dat gaan doen, dat is in ieder gezin verschillend, maar ze proberen het in elk geval.

Maar helaas zijn er meer mensen die we moeten uitdragen uit onze kerk. In de afgelopen weken waren het er vijf: Leo Vleugel, Annie Koppes-Groot, Jan Bijvoet, Niek Blank en Frank de Boer. Het afscheid nemen valt vrijwel altijd zwaar, ook als iemand een lang ziekbed heeft gehad. Maar het ergste is het als betrekkelijk jonge mensen sterven. We staan er machteloos tegenover en het is moeilijk zoeken naar woorden die de pijn kunnen verzachten.
Gelukkig wonen we hier in een dorp waar veel mensen nog naar elkaar omkijken. Zoveel kaarten als er geschreven worden naar zieke mensen! Zoveel bezoekjes die worden afgelegd bij nabestaanden van een overledene! Dat is hier allemaal nog heel vanzelfsprekend. Misschien slaan sommige mensen met al hun goede bedoelingen soms de plank mis, maar ik heb het idee dat er veel mensen zijn die goed getroost en opgevangen worden door familieleden, buren en dorpsgenoten. Laten we ook dat blijven proberen!

Tentoonstelling geprolongeerd wegens overweldigende belangstelling

Geplaatst op: 07 maart 2017

Komende zondagmiddag 12 maart is de tentoonstelling over 125 jaar St. Victorkerk nog geopend. Dat was niet de bedoeling. Zondag 5 maart was de laatste dag waarop deze tentoonstelling te zien zou zijn. Maar elke keer dat de tentoonstelling open was, kon men over de hoofden lopen. Daarom is besloten belangstellenden nog een keer de kans te geven om deze mooie tentoonstelling te bezoeken.
U kunt op zondag 12 maart tussen 13 uur en 16.30 uur terecht in ’t Tuinhuis, Willibrordustuin 1 te Obdam.

Sobere maaltijden in onze regio

Geplaatst op: 05 maart 2017

Jaarlijks is er tussen Aswoensdag en Pasen een vastenperiode. Er zijn ruim 40 dagen die ons de ruimte geven voor bezinning en omkeer ter voorbereiding op Pasen. In oecumenisch verband willen we net als vorig jaar een vijftal sobere maaltijden houden om onze christelijke solidariteit met elkaar uit te drukken en gestalte te geven.

De vastentijd is een periode in het teken van soberheid: Vasten door dat taartje bij de koffie te laten staan. Of door een extra bezoekje af te leggen aan een zieke kennis. Door bewust stil te staan hoe een gemeenschappelijke toekomst gestalte gaat krijgen. Een sobere maaltijd te houden…
Een gevoel van solidariteit met je medemens: de uitgespaarde kosten van de maaltijd thuis worden verzameld na de sobere maaltijd, gehouden in één van de kerken en komt ten goede aan twee acties:
• Voor de Vastenactie: Hensbroek voor het project in El Salvador.
• Kerk in Actie: besteedt elke week aandacht aan een ander project in de 40-dagentijd.

De vier sobere maaltijden zijn van 17.30 uur tot 19:30 uur en worden gehouden op:
Woensdag 15 maart in de PKN kerk te Abbekerk
Woensdag 22 maart in de St. Lambertuskerk te De Weere
Woensdag 29 maart in de St. Marcuskerk te Hensbroek
Woensdag 5 april in de St. Georgiuskerk te Spierdijk.

Voor opgave aan één of meerdere sobere maaltijden kunt u een bericht inspreken op
06-22759461 (pastor Anne-Marie) of 06-18037541 (dominee Désirée)
of via e-mail:
oecumenischesoberemaaltijden@hotmail.com onder vermelding van ‘sobere maaltijd’, naam, telefoonnummer en datum dat je deel wilt nemen.
Zelf een soepkom, lepel en mes meenemen.
De opgave(n) dient uiterlijk maandag vóór aanvang van de te houden sobere maaltijd binnen te zijn.

Dominee Désirée Woudt
Pastor Anne-Marie van Straaten

Twee mooie dagen in Wognum

Geplaatst op: 05 maart 2017

In de week na Pasen werd in de Hieronymuskerk in Wognum altijd het Ziekentriduüm georganiseerd: drie dagen van gebed en gezelligheid, helemaal afgestemd op zieken.
Het Ziekentriduüm heeft echter een make-over ondergaan.
Het aantal dagen wordt vanaf dit jaar beperkt tot twee en de dagen worden ‘ontmoetingsdagen’ genoemd.
Deze Tweedaagse, waarbij nu ook kerngezonde ouderen welkom zijn, vindt plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 april. Beide dagen beginnen met een Eucharistieviering.
Vrijdagmiddag is er tijd voor ontspanning. Zaterdagmiddag worden deze ontmoetingsdagen afgesloten met een Marialof.
De voorganger dit jaar is pastoor Ignas Tilma van de parochie Wieringermeer en Wieringen.
Het beloven weer mooie dagen te worden, van ontmoeting met elkaar, van samen vieren, luisteren, zingen en genieten.
De kosten bedragen € 27,- voor twee dagen. Voor vervoer wordt gezorgd.
Opgeven kan tot dinsdag 15 maart a.s. bij:
Agaath de Boer – Bakker (0226-45 24 54)

Tweemaal Vastenactie

Geplaatst op: 05 maart 2017

We zijn het eerste weekend van de Veertigdagentijd begonnen met een uitbundige viering met het Jambokoor.
Op zaterdagavond 4 maart gaf dit zestig man sterke koor uit Zuidermeer acte de présence met een groot aantal liederen in verschillende Afrikaanse talen. Het werd dus een viering in Afrikaanse Sfeer, waarbij Diny Hoekstra kwam vertellen over het kinderrevalidatiecentrum Allemachen in Ethiopië, dat zij zestien jaar heeft gerund. Dit centrum wordt al enige jaren ondersteund vanuit onze parochie. Ook dit jaar is dat weer het geval.

Maar we willen dit jaar ook aandacht besteden aan een ander project. Het gaat om de bouw van twee kleuterscholen op Sri Lanka.
Het project wordt gefinancierd door de stichting Need4Care uit De Goorn, met Erik Koning als drijvende kracht.
In de viering van zaterdag 11 maart komt er iemand van deze stichting vertellen over dat project. Vastenactie en Cordaid hebben het project goedgekeurd, hetgeen betekent dat de bijdragen vanuit de parochies door Vastenactie met een bepaald percentage zullen worden vermeerderd.
Voor dit project zal bij diverse vieringen een deurcollecte worden gehouden. Mocht u zelf rechtstreeks doneren aan de Vastenactie, dan kunt u er evt. bij vermelden: Need4Care. Dan weet men dat uw geld voor dat project bedoeld is en dan komt daar dus vanuit de Vastenactie nog een bedragje bij.
Uiteraard heeft de stichting Need4Care ook een eigen bankrekening:
NL86RABO 0304 3526 91 t.n.v. Need4Care

Onderweg naar Pasen

Geplaatst op: 05 maart 2017

Vorige week woensdag is de Veertigdagentijd begonnen, de tijd tussen Carnaval en Pasen, de tijd waarin vroeger massaal werd gevast. Ook nu nog zijn er mensen die zich juist in deze tijd iets ontzeggen of die eindelijk werk maken van hun goede voornemens. En waarom ook niet!
In deze tijd vindt altijd ook de Stille Omgang plaats, de tocht door hartje Amsterdam, langs het huis waar het mirakel zou hebben plaats gevonden, waarbij een hostie die in het vuur gegooid was niet verbrandde en tweemaal terugkeerde naar het huis waar deze was genuttigd.
Hoe dan ook: het blijft een bijzondere tocht, die Stille Omgang, midden in de nacht door het centrum van Amsterdam, met een hele stoet mensen rustig zwijgend lopend te midden van het roemoerige uitgaansleven.
Oudere parochianen herinneren zich nog dat ze er op de fiets heengingen, of dat ze de fietsers zagen langsrijden terwijl ze zelf nog te jong waren om mee te mogen.
Als ik goed geïnformeerd ben, is van de fietsersclub die jaarlijks vanuit Obdam de tocht naar Amsterdam ondernam, het vaandel bewaard gebleven.
De naam van deze fietsersclub ‘Sint Willibrordus’, zal wellicht spoedig in de vergetelheid verdwijnen, maar de Stille Omgang zelf is er nog.
Dit jaar wordt de tocht gehouden in de nacht van 18 op 19 maart. Vanuit Obdam kunt u er met de bus naar toe.
Maar er zijn ook Obdammers die naar Amsterdam gaan lopen. Vertrekpunt is niet onze eigen kerk, maar de kerk in Heerhugowaard Noord. Vanuit die parochie is al meer dan vijfentwintig jaar geleden het initiatief genomen om jaarlijks naar de stille omgang te gaan lopen en bijna elk jaar doen daar wel een paar Obdammers aan mee.
Dit jaar is het een wat grotere groep, omdat de meeste mensen die vorig jaar naar Xanten hebben gelopen nu meedoen. Zelf heb ik ook al een aantal keren meegelopen en ook dit jaar ben ik weer van de partij.
Heerlijk, zo’n hele dag wandelen midden in maart. Je kan alle soorten weer verwachten, maar echt koud is het meestal niet. En de sfeer in de groep is altijd goed. We stoppen onderweg in diverse kerken, waar we van koffie worden voorzien en waar altijd wel wat wordt verteld of gezongen. Ook lopen we een uur in stilte. Rond half tien ’s avonds komen we aan in Amsterdam, maar de Stille Omgang zelf moet dan uiteraard nog plaatsvinden.
Dat is de kers op de taart. Eerst gaan we naar de mis in de Krijtberg, een deftige Jezuïetenkerk, waar wij als Westfriese wandelaars gereserveerde plaatsen hebben. Na de mis sluiten we ons aan bij de stoet die de Stille Omgang loopt.
De wandeling duurt ongeveer drie kwartier. Vervolgens drinken we een kopje koffie in de Lutherse kerk aan het Spui en gaan we met de bus terug naar Heerhugowaard Noord. Hoe het ons dit jaar vergaan is, leest u in de volgende Rotonde.

Priesterwijding

Geplaatst op: 19 februari 2017

Velen van u weten dat ik priester wil worden. Toen ik die wens in 2015 voorlegde aan bisschop Punt, wilde hij daar echter niet op ingaan.
Zo kwam ik hier als pastoraal werker in de veronderstelling dat ik in elk geval pastoraal werker zou blijven, zolang monseigneur Punt onze bisschop was.
Maar in oktober 2016 is er door het Gemengd Koor in Hensbroek een brief naar de bisschop verzonden met de vraag of ik niet alsnog tot priester gewijd kon worden.
Vervolgens stuurden ook de Parochieraad van de St. Victorparochie en het bestuur van regio De Waterkant een gelijksoortige brief naar de bisschop.
Dat vormde voor bisschop Punt de aanleiding om mij uit te nodigen voor een gesprek op dinsdag 7 februari jl.
In dat gesprek vertelde de bisschop mij dat de goede berichten uit Obdam en omstreken hem ertoe hadden gebracht mij toe te staan een traject in te gaan dat naar de Priesterwijding leidt.
Als alles goed gaat, zou ik nog in november van dit jaar diaken kunnen worden. In mei of juni 2018 zou dan de Priesterwijding kunnen plaatsvinden.
De bisschop deelde mij ook mee dat ik niet verplaatst word naar een andere parochie. Degenen die in de afgelopen tijd met mij meegeleefd hebben en een kaarsje voor me hebben opgestoken, wil ik daarvoor hartelijk bedanken. En ook de briefschrijvers natuurlijk!

Eerste weekend van maart

Geplaatst op: 19 februari 2017

Zondag 5 maart is de eerste zondag van de maand. Op deze zondag is er om 10.00 uur een viering met zang van het Parochiekoor. Daarnaast is er in dat weekend ook een viering op zaterdagavond om 19.00 uur met het Jambokoor.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo